NL ENG
Nu
1996
Projecten &
Tentoonstellingen
×
ONIX-SHOE
28 Nov 1998 — 18 Jan 1999

Een leegstaand bedrijfspand met de halfedele naam ‘ONIX SHOE’, in het centrum van Lier, is de hoofdlocatie van het nieuwe gemeenschappelijke project van de kunstenaarsinitiatieven EXPEREMENTAL INTERMEDIA  en VOORKAMER.  Samen stonden ze in de zomer van 1997 reeds in voor ‘ISM’-luik van ‘ALOM EN HIERNEVENS’ tentoonstelling en opnieuw willen ze de uitdaging aangaan van het samenbrengen en confronteren van kunstenaars van verschillende nationaliteiten en disciplines.  Kunstenaarsinitiatieven beschikken immers over het vermogen het gebrek aan budget te kunnen compenseren met inzet, idealisme en misschien wel kennis van zaken.

Twaalf kunstenaars uit Duitsland, Nederland, de Verenigde Staten en eigen land, palmen niet alleen de voormalige schoenfabriek in, maar realiseren ook vier raaminstallaties in de omgeving ervan. Aldus ontstaat een dynamisch parcours dat zelf deel wordt van het geheel.   Een concretisering van wat eraan voorafging: een dialoog en interactie tussen initiatiefnemers, de kunstenaars, de verschillende locaties en hun vertegenwoordigers. Met  de nodige uitleg zou zelfs sprake kunnen zijn van het samenbrengen van het verleden (de stad Lier en haar architecturaal patrimonium), de recente industriële geschiedenis (Onix Shoe), en het heden, met de kunstenaars als alchemisten.

In een dergelijke context is het noodzakelijk kunstenaars te vinden die hun werk in situ komen realiseren (en in dit geval neemt ‘realiseren’ soms ingrijpende bouwkundige proporties aan). De tentoonstellingsruimte moet atelier en ontmoetingsplaats zijn, een vruchtbare ruimte en geen steriele bewaarplaats.

Een ‘gewone’ catalogus zou het actieve, dynamische karakter van het project tekort doen, daarom werd besloten om een tweedelige catalogus te maken. Het eerste deel is de gebruikelijke verzameling voorstellingen van de kunstenaars en hun werk, een gedrukt overzicht dat ophoudt voordat de werkelijke realisatie van de tentoonstelling aanvangt.

Het tweede deel wordt een documentatie van de opbouw van de tentoonstelling en de tentoonstelling zelf. Om zo weinig mogelijk van de dynamiek en interactie verloren te laten gaan, leek het vanzelfsprekend om er een CD-ROM van te maken. Wat toelaat stilstaande en bewegende beelden, tekst en geluid te combineren en aldus een klein beetje van de alchemie vast te leggen.

MARIA BLONDEEL, RIK DE BOE, ZJUUL DEVENS, LUDO ENGELS, PETER MORRENS

 

+
< >
×

tekst beeld
koop