NL ENG
Nu
1996
Projecten &
Tentoonstellingen
×
Koen Wastijn - Eden
6 Apr 2002 — 4 May 2002

Eden

Op het linkerpaneel van zijn "Tuin der Lusten" beeldt Jeroen Bosch niet alleen de hoofdpersonages uit Genesis af, maar ook enkele dieren die de eerste ogenblikken van onschuld met Adam, Eva en God deelden. In de latere schilderijen van de hof van Eden stellen de dieren van Bosch de menselijke deugden voor en leven ze helemaal niet meer vreedzaam naast elkaar. Vrede en onschuld zijn dan ver te zoeken. Sommige dieren zijn hybridische gedrochten geworden. Sombere, nukkige en onvoorspelbare monsters, die een voorproefje geven van de vele drama's in de geschiedenis van mens en dier.

Koen Wastijn verzamelt zowel in België als daarbuiten alle mogelijke producten en diensten die een dier in hun logo voeren. Luchtvaartmaatschappijen, kousen, enveloppen, condooms, schoenen, zeep, televisie- en radiostations, allemaal leggen ze een soms surreële, komische of zelfs absurde band tussen het afgebeelde dier en het product dat ze verkopen. Koen Wastijn benadrukt niet de goede en slechte eigenschappen die de mensen aan dieren toekennen. Dat laat hij aan de iconologie over. Hij vertaalt veeleer de kleuren van de producten en giet hun cryptische boodschap in woorden en zinnen zoals: "DOLFIJNEN ZIJN RADIOSTATIONS" of "KATTEN ZIJN KOFFIE". Om het product en het logo te verwoorden en niet het beeld maar het woord te gebruiken, moet hij het fragment uit Genesis herschrijven waarin Adam en Eva nog in een vreedzame dierenwereld ronddartelen.

Koen Wastijn ziet een Adam en een Eva die ontwaken in de felle verlichting van een supermarkt. Ze worden omgeven door de schoonheid van een onwaarschijnlijke verzameling producten. Die laat hun de reden van hun schepping vergeten. Hun leven van alledag wordt een heuse droom, zoals die op de achterkant van de verpakking telkens weer wordt voorgespiegeld.

"LEEUWEN ZIJN SUPERMARKTEN".

+
< >
×

tekst beeld
koop