NL ENG
Nu
1996
Projecten &
Tentoonstellingen
×
Nieuw/Nouveau/Neu
15 Feb 2014 — 15 Feb 2014

RINUS VAN DE VELDE & KOEN SELS
KRIS VLEESCHOUWER
REINHARD DOUBRAWA
BENOÎT FÉLIX
ROELAND TWEELINCKX 
RIK DE BOE

 

Sinds haar oprichting in 1996 brengt Voorkamer op regelmatige basis multiples en publicaties uit in samenwerking met binnen- en buitenlandse kunstenaars.


Voorkamer zet deze traditie verder en produceert onder de noemer NIEUW/NOUVEAU/NEU 6 nieuwe multiples van kunstenaars waar het in 2013 mee samenwerkte. Op zaterdag 15 februari stellen kunstenaars Rinus Van de Velde & Koen Sels, Kris Vleeschouwer, Reinhard Doubrawa, Benoît Félix, Roeland Tweelinckx en Rik De Boe elk hun multiple voor in een eigen presentatie.
De creatie, productie en presentatie van kunstwerken in oplage vormen een belangrijk onderdeel van het beeldend programma en de werking van Voorkamer. Met NIEUW/NOUVEAU/NEU blikken we dan ook tegelijkertijd terug op het tentoonstellingsprogramma van 2013 als kijken we vooruit naar het aankomende seizoen.

De avond wordt ingekleurd met de performance Tellen=17/Compter=17 van Benoît Félix, een folkloristische hedendaagse soundscape van Adriaan Verwée en een lezing door Koen Sels over het kortverhaal Landloper en de relatie tussen schrijven en beeldende kunst. 

Alle eerder in Voorkamer geproduceerde multiples worden permanent tentoongesteld in een kabinet dat ook in de loop van 2013 verder aangevuld werd met nieuwe producties van o.a. kunstenaars Johan De Wilde, Thomas Broadbent en Hannelore Van Dijck.

Voorkamer steunt ook het goede doel. In 2013 stelde kunstenaar Paul Gees de kunstmap 12 x 50 VOOR CONVENT samen ten voordele van het woon- en begeleidingsproject van vzw Autismismus. Deze map met grafisch werk van 12 kunstenaars in een oplage van 50 exemplaren is in Voorkamer ter inzage en te koop.

Op zaterdag 15 februari biedt Voorkamer 20% korting aan op alle eerder geproduceerde multiples en, in geval van voorintekening, ook op de nieuwe. Ook het nieuwe programma van de Vrienden van Voorkamer wordt die avond voorgesteld.


Rinus Van de Velde & Koen Sels, Scene summing-up elements from a story: Art In Theory, Medieval Monk, Knapsack, Bruce Nauman, Breasts and Robotized Other
print on Hahnemulle Museum Etching 350 gr, 84 x 59 cm
ed. van 12 getekende en genummerde exemplaren + 3 A.P., 2014
 
Rinus Van de Velde (1983) maakt voornamelijk houtskooltekeningen op basis van geënsceneerde foto's, die vergezeld gaan van teksten en samen een fictieve biografie vormen. Voor het tekstmateriaal werkt hij samen met schrijver Koen Sels (1982), die onder zijn eigen naam onder meer recensies, essays en verhalen publiceert (onder meer in het literaire tijdschrift nY, waarvan hij ook redacteur is). 
 
Voor hun multiple voor Voorkamer draaiden ze hun gebruikelijke manier van samenwerken om: Van de Velde creëerde een beeld op basis van een reeks 'beelden' uit Sels' verhaal Landloper (gepubliceerd in nY 19, 2013), dat aan de hand van een haast mechanische bewustzijnsstroom een schets wil geven van een artistiek, mentaal en reëel landschap. 
 
De totstandkoming van deze multiple refereert zowel aan de oncontroleerbare procedures in het creatieproces van een beeldend werk, het uitgangspunt van de tentoonstelling Manoeuvres, als aan de mogelijke dubbele interpretatie van tekst als beeld en beeld als tekst als onderdeel van Dublin Doubles. 


Kris Vleeschouwer i.s.m. Thomas Moll & Tim Knapen, Want some action II
Translucent red and green acrylic, silk screen print, LED light, electronics, plastic and power supply, 16 x 5 x 4 cm
ed. van 20 getekende en genummerde exemplaren + 2 A.P., 2014
 
Kris Vleeschouwer (1972) maakt installaties met een industriële en technologische uitwerking. Vanuit een interactie met het publiek of de omgeving, ontstaan bewegende installaties waarin toeval een rol speelt.
 
Voor de creatie van de multiple Want some action II werkte Vleeschouwer samen met elektronicaspecialist Thomas Moll, ook bekend als filmmaker van de cinemadocumentaire A Glorious Mess en met nieuwe media-expert Tim Knapen van het ontwerperscollectief Indianen.
 
Door een druk op de knop van de multiple, verlichten afwisselend de woorden YES en NO om uiteindelijk willekeurig op één van de twee te blijven staan. Het systeem wordt aangestuurd door een ingebouwde chip met toevalsgenerator. Want some action II is een reflectie over de invloed van toeval en het nemen van beslissingen.
 
 
Reinhard Doubrawa, Eier/Hand
exposure on film, painted reverse, folded and mounted on museum-cardboard
22,5 x 15 x 0,4 cm
ed. van 12 getekende en genummerde exemplaren + 2 A.P., 2013-2014
 
Kunstenaar Reinhard Doubrawa (1963), die Vrije Kunsten studeerde aan de kunsthogeschool van Kassel, wordt getroffen door parallelle werelden. Deze accentverschuiving is fundamenteel voor zijn relatie en reacties op de hem omringende wereld en doet een tweede werkelijkheid verschijnen.

Reeds 30 jaar maakt Reinhard Doubrawa foto’s van ogenschijnlijk onbelangrijke momenten. Omwille van de eenvoud noemt hij ze 'Snapshots'. Sinds kort raapt hij kleinere objecten op en fotografeert hij ze terwijl hij ze in zijn hand houdt. Zo ook met de eieren van Eier/Hand.
 
 
Benoît Félix, TIEN ONZE (TELLEN = 17 / COMPTER = 17)
typo and thermo-relief print on Schoellershammer Duria paper (two pieces), 2 x 35 x 21,98 cm 
ed. van 25 handgetekende en genummerde exemplaren + 5 A.P., 2014
 
Het werk van Benoît Félix (1969) bevindt zich op de verbindings- en scheidingslijnen tussen beeld en taal, taal en werkelijkheid, werkelijkheid en afbeelding. Via simpele ingrepen en gestes, zoals het versnijden van zijn tekeningen, tracht hij vast te leggen wat de beelden hem echt tonen en wat de theoretische gevolgen ervan zijn.
 
Over de multiple TIEN ONZE schrijft Félix het volgende; Hoeveel pennentrekken heeft mijn hand nodig om UN te schrijven? En TWEE? En wanneer zal het in hoofdletters geschreven cijfer samengesteld zijn uit hetzelfde aantal pennentrekken als het aantal dat het cijfer zelf aanduidt? Zowel in zijn moedertaal als in het Nederlands lijkt dit te werken. Maar er is altijd een klein verschil. Félix stelt zijn multiple voor aan de hand van de performance TELLEN = 17 / COMPTER = 17.
 
 
Roeland Tweelinckx, Adaptability of an Abandoned Broom
gelamineerde borstelsteel, borstel - 30 x 30 x 140 cm
ed. van 6 getekende en genummerde exemplaren + 2 A.P., 2014
 
Roeland Tweelinckx maakt vooral site-specifieke interventies in autonome galerieruimtes of openbare plaatsen. Met zijn interventies – waarvoor hij gebruik maakt van dagdagelijks materiaal - speelt hij op subtiele wijze met de omgeving en ons waarnemingsvermorgen. Zijn werk heeft een hoog trompe l’oeil - gehalte, wat voor een licht gevoel van verwarring zorgt bij de toeschouwer, maar tegelijk een uitnodiging is tot een meer geconcentreerde blik op de realiteit.(Sam Steverlynck)
 
 
Rik De Boe, Forensisch bewijs
Kodak Endura Metallic print met matte coating - Dibond - 37,3 x 53,5 cm
ed. van 8 getekende en genummerde exemplaren + 2 A.P., 2013
 
'De hercontextualisering of transformatie van een beeld staat centraal in de houtskooltekeningen van Rik De Boe. Nederig wat betreft schaal, maken de werken als vertrekpunt gebruik van een beeld ingebed in het collectieve geheugen. De picturale details geven gewone maar toch krachtige visuele triggers weer afgeleid uit films, dagdagelijkse voorwerpen enz. Ten dienste van de zwart - wit modulatie laten ze eerder memorabilia na in plaats van tekeningen. Als Xerox kopieën van ons collectief bewustzijn keert het realisme van De Boe de interpretatie om en manifesteert beelden als forensisch bewijs.'
(Marc Hungerbühler, 2010)


12 x 50 voor CONVENT 22
Een kunstmap met grafisch werk van kunstenaars Hedwig Brouckaert, Philip Aguirre Y Otegui, Dirk Braeckman, Leo Copers, Mario De Brabandere, Nikolaas Demoen, Paul Gees, Peter Morrens, Marc Nagtzaam, Mira Sanders, Hannelore Van Dijck en Dirk Zoete.
editie van 50 getekende en genummerde exemplaren, 2013
De map is verkrijgbaar in ruil voor een gift van 2500,00 EUR aan vzw Autimismus ten gunste van een woon- en begeleidingsproject voor normale begaafde volwassenen met een autismespectrumstoornis in het Sint-Elisabethbegijnhof in Sint-Amandsberg.

 

Opening
Zaterdag 15 februari vanaf 20u
Saturday 15 February from 8 pm
Of op afspraak/or by appointment

Programma/Programm
Performance Tellen=17/Compter=17, Benoît Félix
Soundscape Free Folks (Michael de Schryver & Adriaan Verwée) 
Lecture by Koen Sels

+
< >
×

tekst beeld
koop