NL ENG
Nu
1996
Projecten &
Tentoonstellingen
×
SVEN 'T JOLLE — THE GOOD SHEPHERD (& other sculptures for the not so converted)
10 Oct 2015 — 22 Nov 2015

Het werk van Sven `t Jolle krijgt meestal voor het eerst vorm in een schetsboek. Beeld - en taal-associaties krijgen hierin de vrije loop en worden pagina per pagina uitgewerkt of leiden tot onverwachte verbindigen. Door de verschillende sequenties ziet men het sculpturale werk ontstaan. De afgelopen twintig jaar bracht `t Jolle zo een omvangrijk beeldarchief tot stand waarin beeldend werk en maatschappelijke commentaar op elkaar inspelen.

Voorkamer nodigde Sven `t Jolle uit om dit artistieke proces in een tentoonstelling zichtbaar te maken en zo een inzicht te bieden in het beeldend vocabularium van de kunstenaar. Als vertrekpunt voor dit project knoopt ’t Jolle aan bij de christelijke oorsprong van de Heilige Geestsite - dat vroeger dienst deed als huis voor armenzorg en nu thuisbasis van Voorkamer is. Met de tentoonstelling 'The Good Shepherd (and other sculptures for the not so converted) presenteert hij er een eerste uitwerking van zijn ‘Goede Herder’ project.

Het nieuwe sculpturale werk 'The Good Shepherd/Pastoral Scene' lijkt daarbij te passen in een kunst-historische traditie die Bijbelse taferelen overplaatst naar een lokale context. Bij ’t Jolle is de Vlaamse context enigszins verschoven naar het in Australië gelegen plaatsje Antwerp. De kunstenaar, geboren en getogen in de gelijknamige stad in België maar sinds een paar jaar wonend in Melbourne, benadert hiermee verhalen over pastoralisme en proselitisme. De koloniale oorsprong van deze voormalige missiepost in het uitgestrekte Wimmera-gebied, waar settlers schapenkudden loslieten op het land van het Wotjobaluk-volk en hun collega-missionarissen kwamen aanzetten met het Lam Gods, vormt de aanzet voor een beeldende uitwerking.

De kunstenaar roept stekelige associaties op die, zoals elders in zijn werk, de opstap vormen naar een breder maatschappijkritisch verhaal. Christelijke symboliek of andere religieuze referenties vormen bij de kunstenaar immers slechts een eerste betekenislaag, zoals blijkt uit de ‘christelijk geïnspireerde’ selectie die nu uit het eigen oeuvre gemaakt wordt. Andere werken uit “Other works for the not so converted” voeren ons langs verschillende sociaal politieke onderwerpen die niets aan actualiteit hebben ingeboet. Deze ondertitel – preken voor eigen kerk – suggereert tevens een onderliggende kritische vraagstelling naar de rol die kunst al dan niet speelt in de maatschappelijke ideeënstrijd.

met de steun van:
Galerie Laurent Godin, O.C.A.M en de Vlaamse Gemeenschap

OPENING:
10 OKT.
20U.

TENTOONST.
DO-ZO
14-18U

—> meer over VOORKAMER vindt u hier <—

+
< >
×

tekst beeld
koop