NL ENG
Nu
1996
Projecten &
Tentoonstellingen
×
Michel Van Grieken
23 Feb 2002 — 23 Mar 2002

Beste,

Op 23 Februari opent de tentoonstelling van Michel Van Grieken in Voorkamer Lier. De kunstenaar vraagt vooraf de medewerking van kunstenaars die reeds tentoon gesteld hebben in Voorkamer. (zie bijgevoegde tekst)
Graag hadden we U dan ook uitgenodigd om een bijdrage, onder welke vorm dan ook (klein, groot, groots, hilarisch, representatief, to the point, stom, Ö.) te leveren aan dit kritisch onderzoek. U kan Michel Van Grieken voor alle inlichtingen bellen op 03 464 20 39 of Peter 03 480 87 21 of Rik 054 34 24 88

Dank bij voorbaat voor Uw interesse,

Voorkamer


Michel Van Grieken
Het verlangen, off the record

Onder de dekmantel van een theoretisch concept presenteert Michel Van Grieken in Voorkamer een tentoonstellingsproject en fragmentair onderzoek naar de geschreven codes van de heersende kunstidee en kunstkritiek.

"Spraak en taal is verwarring, maar tegelijkertijd de uitdrukking van ons verlangen om anderen te begrijpen."

Als onderdeel van het project nodigen we een aantal kunstenaars uit die een gedeelte van een wand (waarop een schilderdoek is bevestigd als metaforische drager) kunnen gebruiken als ingreep of kleine presentatie van vroeger werk of een ter plaatse uitgevoerde bijdrage. Deze wand wordt getoetst aan teksten uit recensies, discours, e.d. en wordt op een positieve en speelse manier betrokken in een fragmentair onderzoek door middel van een aantal vraagstellingen. (bv. Is de tekst een negatie van wat het beeld suggereert of conoteert ?)

Voorkamer geeft tegelijkertijd een aanzet tot het (her)definiëren van de relatie met de bezoekers en kunstenaars.

 

+
< >
×

tekst beeld
koop