NL ENG
Nu
1996
Projecten &
Tentoonstellingen
×
Michael Schepens
22 Feb 1997 — 29 Mar 1997

“Les images du grand cirque”

De afbeeldingen uit magazines beïnvloeden mij in sterke mate, omdat ze op een omlijnde wijze een model aanreiken. Door hun alomtegenwoordigheid is hun invloed continu. Het aangereikte model is echter ontoereikend.
En in de onmogelijkheid om voor onszelf een volwaardig model te construeren dat onvoorwaardelijk kan worden gevolgd, volgen wij gewild of ongewild één of meer beelden die ons worden aangeboden... of kiezen ervoor geen enkele keuze te maken tot het punt van de complete walging of de complete extase, bevrijd van het keurslijf van een door ons te volgen weg.

De publicatieve idee en het aanwenden van wat ik de publicatieve techniek noem zijn mij dierbaar. Men kan immers niet constant subliem zijn, maar wel degelijk een ster zijn van het moment. En het is door het knippen in die beelden dat ik deze momenten bevries, zonder ze van hun vrijheid te beroven, hen toelatend om in om het even welke richting te evolueren en te worden beschouwd.

Aldus komen we tot een “dankbaarheid”- het is immers niet aan ons om te creëren- voor het feit dat we de constante in het vluchtige moment hebben opgemerkt.

Of dit alles het gevolg is van de idee dat ik mij van de wereld heb gevormd doorheen het verlangen naar de volledige overgave en het zich laten meedrijven met de vrolijkheid van de gedachteloosheid, of dit het gevolg is van mijn diepe indruk van het grote circus waarvan ik deel uitmaak, doet er uiteindelijk niets meer toe.


Michaël Schepens
Tom Vandenberghe

+
< >
×

tekst beeld
koop