NL ENG
Nu
1996
Projecten &
Tentoonstellingen
×
Johan Meskens
26 Mar 1999 — 30 Apr 1999

de muurwand is onderverdeeld in 16 wandvlakken
-de problematiek van vloer en plafond is buiten beschouwing gelaten –in eerste instantie-
    bestaat uit
-de muurwand is één geheel
opgedeeld in gelijke delen met verschillende kwaliteiten  die én inherent zijn én ook toegewezen is opgebouwd uit
  de inherente en toegekende kwaliteiten leven naast en in mekaar
tweemaal (geel, oranje, rood, paars, blauw, groen, wit en zwart) gedeeld is door twee 
op het eerste zicht lijkt de term ‘gedeeld door twee’ correcter
maar  vermits de (twee gelen) en hun som in wezen geen uitstaans met mekaar hebben,
zijn aldus beide uitdrukkingen foutief
-een fout die misschien later kan worden rechtgezet
wat niet  in één keer kan, kan misschien in twee keer
(twee gelen) = hun som
    XX+XY = XZ
XX en XY zijn gelijke delen die in kwaliteit verschillen
de meest in het oog springende kwaliteit is hier hun respectievelijke kwantiteit
-_de ruimte waar XZ ontstaat is nog onduidelijk, veeleer onbenoemd
 _             leeft en woont is nog onbenoemd
-het is hier niet mijn bedoeling een begin en een einde te creëren – 
-de problematiek van wit en zwart wordt achterwege gelaten –of veeleer doodgewoon de entiteiten wit    en zwart
                                   -kleur is niet aanwezig
             wit en zwart worden achterwege gelaten
(geel, oranje, rood, paars, blauw, groen)
(geel) kan X of Y zijn
(geel, geel) is XZ
_de formulering van XX en XY blijft momenteel  onuitgesproken
-taal is aanwezig
wat (geel) kan en is, kunnen en zijn ook (oranje), (rood), (paars), (blauw), (groen)
een ongedrukt woord heeft het vermogen gedrukt te worden.
             een dispositie en een destinatie ..
-een onuitgesproken woord is wachtende
de onderlinge combinaties van de zes elementen van de verzameling (geel, oranje, rood, paars, blauw, groen) zijn momenteel en hier in deze context onmogelijk
XZ is welbepaald en heeft zes mogelijke bestaansmomenten
      is de som van zes paren maar niet alle tegelijkertijd
de initiële bedoeling of functie van XZ wordt voorbijgestreefd door de ontstane consequenties – oorsprong of mogelijkheden die plots zichtbaar werden . of plots gezien werden . of zich toonden
de som transformeert tot een werking – al dan niet geforceerd door derden
-de consequenties zijn latent – de mogelijkheden ook
-het geluid wordt gepraat en gelezen
XZ is eindpunt, daarna beginpunt _ontplooiing-
XZ (geel, oranje, rood, paars, blauw, groen)
de grootste XZ wordt als maatstaf aangeduid en gelijkgesteld met 1
de overige XZ-en worden hiervan afgeleid in verhouding
1 kent zijn eigen systeem en afleidingen; het metriek stelsel^1 wordt en is 100
-XX en XY samenvoegen is een logische stap . de (twee gelen) hebben dezelfde oorsprong
XZ is een oppervlakte_twee dimensies
consequentie en mogelijkheid is derde dimensie
                       volume
(geel, geel) bestaat
(geel, geel, geel) wordt gecreëerd
-‘idiosyncracy’ in het Engels betekent eigenaardigheid,individuele geestes- of gevoelsneiging

 

 

+
< >
×

tekst beeld
koop