NL ENG
Nu
1996
Projecten &
Tentoonstellingen
×
Projectweek studenten KASK in voorkamer 2010
25 Jan 2010 — 31 Jan 2010

Mariana de Medeiros
Camiel Hermans
Annemik Maes
Patrick Couder
Robin Vaes
Hannes Vanmol
Dries Verschuere
Nils Van der Linden

Van de studenten wordt verwacht dat ze gedurende een ganse week en onder begeleiding een project ontwikkelen vanuit hun eigen werk maar mèt de specifieke context van de locatie. De diversiteit en de verspreiding van de diverse tentoonstellingsruimten op de Voorkamer-site bieden de studenten de mogelijkheid om thema’s en onderwerpen binnen het eigen oeuvre individueel en autonoom te ontwikkelen en te presenteren.

 

+
< >
×

tekst beeld
koop