NL ENG
Nu
1996
Projecten &
Tentoonstellingen
×
Grain, Wood, Flax, Turf
27 Sep 2014 — 19 Oct 2014

TIME TO MEET IN VOORKAMER
 
PAULIEN BARBAS (NL)
OHAD BEN SHIMON (IS)
CHRIS CLARKE (IE/CA)
OSCAR HUGAL (BE)
G. LEDDINGTON (UK)
KATJA MATER (NL)
TAIYO ONORATO & NICO KREBS (CH)
RYAN RIVADENEYRA (ES/US)
ANU VAHTRA (EE)
RUTH VAN BEEK (NL)
BEN VAN DEN BERGHE (BE)
MORITZ WEGWERTH (DE)
MATTHIAS WOLLGAST (DE)

BROUGHT TOGETHER BY
GLENN GEERINCK (BE)


TIME TO MEET

Time to Meet is een internationaal platform van kunstenaars die zich wijden aan het onderzoek van fotografie als artistiek medium. Op onregelmatige basis, met wisselende initiatiefnemers en op verschillende plekken binnen Europa, brengt Time to Meet kunstenaars samen om gezamenlijk artistieke en/of curatoriële projecten op te zetten. Deze collaboratieve en nomadische aanpak zorgt voor een injectie van nieuwe ideeën rond fotografie in de artistieke praxis van de deelnemende kunstenaars, en in de geest van het publiek. Fotografie is voor Time to Meet dan ook niet louter een doel op zich maar een instrument om het van nature stille medium te activeren.

TIME TO MEET in VOORKAMER

Op uitnodiging van kunstenaarsinitiatief Voorkamer strijkt Time to Meet ditmaal neer in Lier en brengt het 14 kunstenaars met zeer verscheiden geografische en artistieke achtergronden samen in de tentoonstelling ‚Grain, Wood, Flax, Turf’. De Deelnemers aan deze editie participeerden allen reeds eerder aan één of meerdere projecten van Time to Meet en bouwen ook ditmaal de tentoonstelling samen op. Deze tentoonstelling kan dan ook gezien worden als een reünie van kunstenaars die elkaars werk reeds geruime tijd kennen en volgen. 

GRAIN, WOOD, FLAX, TURF

De titel ‚Grain, Wood, Flax, Turf’ ontleent zich aan de oorspronkelijke functie van de historische Heilige Geestsite waar de tentoonstelling plaats vindt en waar Voorkamer gehuisvest is. In de 17de eeuw bestond de verplichting om 1/10de van de oogst bij wijze van belasting af te staan aan de kerk. Het oudste gebouw van de site, de Tiendenschuur, deed dienst als opslagplaats voor deze inkomsten. Belangrijkste grondstoffen van dit taxatie-systeem waren graan (om later brood mee te bakken), hout (om klompen van te maken), vlas (om stof van te weven) en turf (om te stoken). 
De uiteindelijke presentatie verspreidt zich over de gehele Heilige Geest-site en kwam tot stand in nauwe relatie met de deelnemende kunstenaars. Sommigen creëerden een nieuw, vaak site-specifieke, productie, anderen tonen een - al dan niet aangepaste versie van -  bestaand werk. 
Naar aanleiding van deze tentoonstelling presenteren Voorkamer en Time to Meet een multiple met werk van deelnemende kunstenaars.

+
< >
×

tekst beeld
koop