NL ENG
Now
1996
Multiples &
Publications
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
×
+
×
Tinus Vermeersch

Zonder Titel
text image
2016
Ets, editie van 12 + 3 A.P.
€480
acquire

Tinus Vermeersch maakt kleine tekeningen ondermeer in sepia die zonderlinge, on(der)aardse, surreële en fantastische tafereeltjes evoceren die pakweg een verre echo nalaten van de oude schilderkunst met Breughel en Bosch als formele referenten. Bij nader toezien zijn de tekeningen van Tinus Vermeersch te lezen als uiterst fijnzinnige "notities" van dromen en voorstellingen die niet (meer) corresponderen met deze wereld. Alhoewel... Wie goed toekijkt bemerkt dat Tinus Vermeersch de grote thema's in en van het leven aan bod laat komen via composities die soms op een wrange manier omgaan met het leven. (Luk Lambrecht)